2018


ČD OCÚ Střed (Praha)

150.2 - TS 1001 SÚ Praha-Vršovice
162 - TS 1021 SÚ Děčín
162 - TS 1102 a 1103 SÚ Česká Třebová
163 - TS 1101 SÚ Česká Třebová
163 WTB - TS 1022 a 1023 SÚ Děčín
163 WTB - TS 1011 SÚ Praha-Libeň
193 - TS 3001 a 302 SÚ Praha-Vršovice
371 - TS 3005 a 307 SÚ Praha-Vršovice
380 - TS 3003 SÚ Praha-Vršovice
380 - TS 3004 SÚ Praha-Vršovice (55p)
380 - TS 3004 SÚ Praha-Vršovice (Google)
451 - TS 4047 SÚ Praha jih (ukončeno 10.8.2018)
680 - TS 6041 - 6043 SÚ Praha jih
749 - TS 7014 SÚ Praha-Libeň
754 - TS 7001 a 7002 SÚ Praha-Vršovice
754 - TS 7011 a 7013 SÚ Praha-Libeň
754 - TS 7023 SÚ Děčín

714 - TS 7003 SÚ Praha-Vršovice
714 - TS 7012 SÚ Praha-Libeň

750.7 - TS 7171 SÚ Trutnov
810 - TS 8004 SÚ Praha-Vršovice
810 - TS 8051, 8054 a 8055 SÚ Čerčany
810 - TS 8066 a 8069 SÚ Kolín
814 - TS 8013 SÚ Praha-Libeň (Městská linka S41, od 13.8.2018)
814 - TS 8062 SÚ Kolín
854 - TS 8001 a 8002 SÚ Praha-Vršovice
854 - TS 8171 SÚ Trutnov
854 - TS 8172, 8173 a 8178 SÚ Trutnov

ČD OCÚ Východ (Brno)

Olomoucká sledovačka - rozcestník
150.2 - TS 1144 SÚ Bohumín
151 - TS 1141 - 1143 SÚ Bohumín
163 - TS 1140 a 1145 SÚ Bohumín
242 - TS 2002 SÚ Brno-Maloměřice
242 - TS 2003 - 2006 SÚ Brno-Maloměřice
263 - TS 2001 SÚ Brno-Maloměřice

362 - TS 3001 SÚ Brno-Maloměřice
362 - TS 3002 - 3004 a 3006 SÚ Brno-Maloměřice
362 WTB - TS 3005 SÚ Brno-Maloměřice
460 - TS 4101 SÚ Olomouc
460 - TS 4145 a 4146 SÚ Bohumín
471 - TS 4141 - 4144 SÚ Bohumín
560 - TS 5001 a 5002 SÚ Brno-Maloměřice
660 - TS 6003 a 6004 SÚ Brno-Maloměřice
750.7 - TS 7001 a 7002 SÚ Brno-Maloměřice
754 - TS 7003 - 7005 SÚ Brno-Maloměřice

750.7 - TS 7121 SÚ Šumperk
754 - TS 7141 SÚ Bohumín
842 - TS 8181 SÚ Valašské Meziříčí

ČD OCÚ Západ (Plzeň)

113 - TS 140 SÚ Tábor
242 - TS 201 SÚ Plzeň
242 - TS 202 - 205 SÚ Plzeň
362 - TS 301, 302 a 304 SÚ Plzeň (55p)
362 - TS 303 SÚ Plzeň (55p)
363 WTB - TS 306 SÚ Plzeň (55p)

362 - TS 301 - 305 SÚ Plzeň (Google)
363 WTB - TS 306 SÚ Plzeň (Google)

650 - TS 630 SÚ České Budějovice
714 - TS 762 SÚ Rakovník
750.7 - TS 760 a 761 SÚ Rakovník

754 - TS 701 SÚ Plzeň
754 - TS 718 a 719 SÚ Klatovy
754 - TS 730 SÚ České Budějovice

809 - TS 880 SÚ Louny
810 - TS 867 SÚ Rakovník
814 - TS 842 SÚ Tábor
814 - TS 844 SÚ Tábor
842 - TS 840 a 841 SÚ Tábor

GW Train Regio

654 / 810 - Šumavské linky

KŽC + Turistické linky

Výletní vlaky a turistické linky

Leo Express

480 - Leo Express

RegioJet

162 - Praha - Návsí, Ostrava, Havířov, Opava, Košice
193 - Praha - Vídeň, Bratislava

ZSSK

Kniha jázd
350 - TS 311 SPD Bratislava
361.1 - TS 313 SPD Bratislava


ÖBB Produktion

1216 + Railjet - TS 321 Wien Matzleinsdorf